Det pædagogiske frirum – noget om aktion og reaktion

Jeg kan lige så godt starte med at indrømme det: Jeg aner ikke, om det følgende ræsonnement holder! Læs og fortæl mig gerne, om jeg er på et spor eller blot vildspor.

Tanken er tænkt i et sammenfald af flere indfald. Og en del af denne blogbogs natur er at redegøre for inspirationskilderne – en refleksion over praksis. Her er det dog nogle fortællinger og samtaler, der har fået mig til at tænke anderledes om min egen praksis.

Til min farmors begravelse sidste lørdag fortalte min far en historie fra sin barndom. Om hvorledes min farmor i en bestemt situation havde formået at undgå det, han kaldte “unødig moraliseren” i en situation, hvor han havde dummet sig. Hun vidste, at han selv var i stand til at drage de nødvendige konklusioner og den nødvendige læring omkring sin adfærd, at hun ikke behøvede at moralisere – ved at italesætte hans fejltrin eller kommentere det.
Læs resten

Hvorfor skal jeg lære tysk?

Skolehjemsamtaler i går. Har snakket med alle mine tyskelever og deres forældre – kun to var der ikke. Dejligt at kunne give en masse ros – og til flere har jeg fortalt den samme historie: Da du kom var du forbeholden – eller måske ligefrem negativ – over for faget. Du har arbejdet med din motivation og har nu fundet ud af, at det er helt okay at have tysk og du er nu åben og villig til at lære! En rigtig god fortælling, der bringer smilet frem hos den unge (og også hos forældrene, hvoraf nogle var på tæt på at måbe).

Vores fælles indsats (elevernes og min) har i år båret frugt på uhørt effektiv vis. Jeg føler virkelig, at vi er kommet hele vejen rundt, og at der nu sidder to klasser, der er parate til at lære, og som også har fået en øget bevidsthed omkring deres eget bidrags betydning i denne proces. Et par stjernestunder dukker op i min bevidsthed – og for mig er de eksempel på at det er lykkedes at vende noget på hovedet, hvorved eleverne (og måske også jeg selv) har formået at tænke det på en anden måde – hvorfor noget også er blevet flyttet.
Læs resten

Motivation udvidet

Kender I fornemmelsen af, at tingene hænger sammen. At det man er optaget af går op i en højere enhed?

Var til en konference på Cefu i dag (Center for ungdomsforskning) – og den kom interessant nok til at handle en del om motivation.

Efterskolernes rolle i konkurrencestaten? Flest mulige unge, der så hurtigst som muligt skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Uddannelsespolitikken som redskab for beskæftigelsespolitikken. Det smager faktisk lidt grimt, gør det ikke – for hvad blev der af mennesket og dannelsen? Til gengæld er det et faktum – knald hård analyse – at det er den situation vi befinder os i og ikke umiddelbart skal forvente at blive løst fra. Uanset om vi kan li’ det eller ej. Men råt skal den nu alligevel ikke sluges. Det er en analyse og en medfølgende retorik, der er reduktionismetruet. Den fører nemt til at alt for lineært uddannelsesbegreb. Og måske har det allerede ført til et for lineært uddannelsesbegreb. For uanset at man presser hårdere og hårdere på, stiger andelen af unge, der f.eks. Gennemfører en ungdomsuddannelse ikke nævneværdigt. De redskaber man har brugt, virker tilsyneladende ikke efter hensigten – i hvert fald ikke samlet set.
Læs resten

Motivation 2

Jeg har snart fortælletimer. Livsfilosofi og etik er emnet. I forlængelse af tankerne om motivation har jeg fået en ide. Jeg vil gerne give det en drejning i retning af noget om at tage ansvar for sit eget liv. Sidste år fortalte jeg med en vis succes frit efter Frankfort om “wantons” – altså noget om, hvordan vi som mennesker har både første- og andenordensønsker – altså ønsker og så ønsker om ønsker. F.eks. Når jeg vågner i morgen vil jeg ønske, at jeg kan tilsidesætte mit ønske om at sove videre og i stedet for stå op. Det er vist også noget om viljesakter – men pyt nu med det – tanken er egentlig enkel. Og at det er afgørende om vi formår at føre vores ønsker af anden orden ud i livet og ikke blot følge vores førsteordens ønsker. (Her er motivation i høj grad også på spil). Hvis man blot følger førsteordensønskerne er man en wanton – altså en windbeutel, der blot blæser den vej vinden blæser. Det var en tankegang mange af de unge kunne følge.
Læs resten

Motivation

Jeg forsøger at bruge filosofien i mange sammenhænge. Naturligvis på mit filosofihold, men også sammen med mine tysk klasser. Faktisk ved jeg ikke rigtig, om det virkelig er filosofi – men det er i hvert fald et forsøg på at bringe de unge til at bruge pæren og reflektere. Jeg synes, det er vigtigt at få dem til at tænke lidt ud af deres egen boks – at udfordre deres tankegang og få dem til at tænke ovre ting, de ikke har tænkt over før.

Som tysklærer har man en helt priviligeret adgang til at snakke om motivation, fordi den ofte mangler hos mange elever i forhold til faget. I år har jeg forsøgt at sætte særligt fokus på motivationen. Jeg har nemlig lagt mærke til, at mange af de unge finder mange ydre forklaringer på deres manglende motivation: jeg har haft en dårlig lærer, jeg er altid træt om morgenen, jeg synes grammatikken er alt for svær osv. Min mission er at få dem til at tænke over deres egen motivation og hvor den kommer fra. Nogle gange kan det gøres meget enkelt – ved en kort samtale og så en simpel øvelse!
Læs resten