Hvorfor sover du?

For nogen tid siden skrev jeg om mine planer for mine fortælletimer. Vores fortælletimer ligger om morgenen og eleverne har ofte svært ved at holde sig vågne, når de sidder på deres stolerække i foredragssalen uden anden underholdning end en fortællende lærer. For at følgende indlæg skal give mening, bør man nok kigge lidt nærmere på det indlæg, der beskriver mine ideer. 

Fortælletimerne er nu afviklet nogenlunde efter planen. Mandag og tirsdag skulle eleverne i starten af fortælletimen tage stilling til, om de ville døse eller være vågne og lytte efter. 21 elever valgte første mulighed og blev installeret på de fire bageste rækker. Jeg fortalte ufortrødent med pointer omkring forskellen på mennesker og dyr og den menneskelige frihed – frit efter Fernando Savaters ikke helt nye, men stadig fine og aktuelle bog “Tanker fra en kannibal”. Dens vinkel er rigtig god og vedkommende for de unge. Min fortælletimer tematiserede således vores mulighed for at vælge, hvorledes vi vil handle og det ansvar, der er forbundet dermed – således fungerede den lille “pladsbytningshappening” som en slags illustration, eleverne måske selv kunne drage deres egne konklusioner omkring.
Læs resten