Enkelt, fikst og forkert

“For every complex problem, there is a solution which is simple, neat, and wrong” – bemærkede den legendariske journalist og kritiker H.L. Mencken skarpt. Udtrykket “simple, neat, and wrong” er siden blevet en slags talemåde på engelsk. Frit oversat til dansk kunne det lyde “enkelt, fikst og forkert” og med fordel bruges blandt vores talemåder også, fordi det minder os om, at komplekse problemer sjældent har enkle løsninger.

Og netop det, er der særligt brug for at blive mindet om, når vi taler uddannelse! Den økonomiske krise kræver, at flest muligt skal igennem uddannelsessystemet på kortest mulig tid, samtidig med at uddannelsesniveauet generelt skal højnes. Med denne dagsorden vendes opmærksomheden jævnligt mod 10-klassesåret, hvor Dansk Industri rutinemæssigt reagerer på optagelsestal og rapporter med konstateringen af, at det er alt for mange. Der kan, hævdes det igen og igen, spares milliarder, hvis flere fortsatte til ungdomsuddannelserne efter niende. Enkelt, fikst – og forkert!.
Læs resten

Befordrene og begrænsende overbevisninger

Alle kan lære. Også tysk. Problemet er, at en del tilsyneladende har lært, at de ikke kan lære tysk – eller i hvert fald at de har meget svært ved det. Så de skal lige lære, at de godt kan lære tysk. Eller at det ikke er helt så svært, som de tror. Vejen kan med fordel gå  forbi afklaring i forhold til det, man slæber rundt på i sin rygsæk.  Og derpå en grundig oprydning.

Jeg bad derfor i går eleverne om at associere ud fra overskriften “Mig og tysk” – de skulle skrive alle deres meninger, overbevisninger, holdninger, tanker og erfaringer om og med tysk ned i en pærevælling. Der blev skrevet forholdsvist heftigt ved bordene: “Tysk er svært” “Et fag jeg gerne vil lære” “Har haft en dårlig tysklærer” “Et grimt sprog” “Kan ikke se, hvad jeg skal bruge det til” “Kan godt lide grammatik” osv.
Læs resten

Væk en perlehøne!

Onsdag eftermiddag. 5. lektion. Tysk. Eleverne kan godt være en kende døde i sværen. Så går der nemt burhøns i den. Derfor opfandt jeg spontant en “quick starter” – et lille uventet forspil til dagens undervisning, der har som formål at få eleverne til at kigge indad et øjeblik! Et forspil der skal skabe et hurtigt rum for refleksion i forhold til egen indstilling og udgangspunkt, og som ultimativt anskueliggør, hvorledes udbyttet af undervisningen er afhængig af den enkeltes bevidste eller ubevidste måde at deltage på.
Læs resten