Hænderne op, eller…

Lige så længe nogen kan huske tilbage, har skolen være noget med at række hånden op, når man kan og især også gerne tør og vil svare. Hver gang der er skolehjemsamtaler får endeløse mængder af smågenerte skoleelever at vide: du skal markere mere…

Men helt ærligt…. vi kunne måske også tilrettelægge klasseundervisningen lidt anderledes. Og vende det hele lidt på hovedet. Dermed udfordres elevernes “rytme” – og de kropslige mønstre brydes. Jeg har sjove erfaringer med følgende koldbøtte:

 
Læs resten

Undervisning forstås baglæns, men må foregå forlæns…

I disse evidensbaserede tider følger her i ydmyghed overfor den menneskelige  kompleksitet et oprørsk pip. Jeg lover, at det ikke på nogen måde er videnskabeligt dokumenteret. Det er det pure tankespind. Til gengæld tror jeg på, at tanker er betydende for den menneskelige praksis. At det ikke er videnskabeligt eller evidensbaseret betyder således ikke, at det er uden relation til den virkelige og praktiske verden.

På min grunduddannelse stødte jeg på filosoffen Thomas Nagel. Ham var jeg meget fascineret af. Han har en fantastisk måde at tænke perspektivisk – at sætte fingeren på det faktum, at det samme opleves og må forklares på forskellige måder for at få det hele med.
Læs resten

Lærere og lakridser

I kølvandet på en (i hvert fald for mig interessant) samtale med Dorte Lange (næstformand for Danmarks Lærerforening og co-formand for Dialoggruppen om Ny Nordisk Skole) fik jeg et par æsker reklame-lakridser i hånden. Ud over Danmarks Lærerforenings logo, der indeholder ordene “Vi lærer for livet, ikke for skolen” er budskabet “Lærerne har nøglen”.

Nu har jeg tygget på den formulering i takt med de mange gode lakridser.
På billedet lægger jeg straks mærke til, at der er flere lærere, der samarbejder om at bruge nøglen. Det er efter min mening et vigtigt budskab. Det er ikke læreren, men ganske rigtigt lærerNE, der må i fokus. Og de skal samarbejde – også gerne meget mere end man mange steder gør. Havde det ikke være fordi æsken kom fra Danmarks Lærerforening, ville jeg have undret mig over, at ikke også en skoleleder hjalp til. Jeg tror, at også de er nøglepersoner – god ledelse kan gøre en stor forskel for både elever og lærere.
Men dette indlæg skal ikke handle om skoleledelse. Nu handler det om lærerne og fortsættelsen “har nøglen”. Havde jeg været forfatteren, ville jeg nemlig have valgt en lidt anden ordlyd (sjovt nok plejede min mand at drille mig med, at filosoffers karrieremulighed er at skriver tekster til Gajolæskernes flapper) – som ikke desto mindre rummer en forskel af betydning. Jeg ville – og nu har jeg tygget mig igennem en del lakridser –  hel bevidst have valgt formuleringen: “Lærerne ER nøglen”.

Læs resten

Hvem skal motivere eleverne?

Motivation kommer af det latinske verbum movere. Det betyder at bevæge eller at sætte i bevægelse. Motivation handler altså om bevægelse. I skolekontekst er det eleven, der er motivationens objekt – det er eleven, der som mål skal være i bevægelse, men hvem er egentlig motivationens subjekt – hvem er det, der motiverer?

Som lærer oplever jeg, at de fleste elever kommer med den klare opfattelse, at det er mig, der er motivationens subjekt. Jeg skal præsentere dem for en undervisning, der motiverer dem til at lære noget. Læring kræver motivation, og da læreren er ansvarlig for, at eleverne lærer noget, må læreren også være ansvarlig for, at eleverne er motiverede.
Det stiller store krav til mig som tysklærer. Spørger jeg eleverne i starten af skoleåret skal jeg være fagligt dygtig, velforberedt, variere undervisningen, gøre stoffet nemt at forstå, give udfordringer, gøre stoffet relevant, kunne overbevise dem om, hvorfor de overhovedet skal lære tysk, bruge moderne medier i undervisningen, være morsom, høre musik med dem, se mindst 4 spillefilm, ikke fokusere for meget på grammatik, oversætte på klassen, lade være med at oversætte, lave gruppearbejde, gøre som Pernilles gamle tysklærer og lade være med at gøre som Prebens, og så videre og så fort… Blandt forslagene kan der nemt være adskillige, der er modsatrettede – kort sagt en fuldstændig umulig opgave!

Læs resten