Som hovedindfaldsåre til samfundets centrale boulevard, Arbejdsmarkedet, nyder de unges uddannelsesvej stor bevågenhed. Trafikanterne bliver nøje overvåget af multiple interessenter, der har fokus på fart, fjummer og flow….