Måned: juli 2012

PædaLogik er ikke for burhøns

Jeg holder meget af slåfejl med mening i. “Undrevisning” er et glimrende eksempel. “Pædalogik” ligeså. Pædalogik er at tage elevernes sans for selvstændigt ræsonnement alvorligt og respektere dem som mennesker, der grundlæggende mestrer “logos” – ordet, samtalen, fornuften. Derfor er pædalogikken ikke for burhøns. Det gælder både for elever og lærere. I pædalogikkens verden giver…


Lærere og lakridser

I kølvandet på en (i hvert fald for mig interessant) samtale med Dorte Lange (næstformand for Danmarks Lærerforening og co-formand for Dialoggruppen om Ny Nordisk Skole) fik jeg et par æsker reklame-lakridser i hånden. Ud over Danmarks Lærerforenings logo, der indeholder ordene “Vi lærer for livet, ikke for skolen” er budskabet “Lærerne har nøglen”. Nu…


Hvem skal motivere eleverne?

Motivation kommer af det latinske verbum movere. Det betyder at bevæge eller at sætte i bevægelse. Motivation handler altså om bevægelse. I skolekontekst er det eleven, der er motivationens objekt – det er eleven, der som mål skal være i bevægelse, men hvem er egentlig motivationens subjekt – hvem er det, der motiverer? Som lærer oplever…