Jubilæumstale til Vostrup Efterskole

Så rejse vi (tilbage) til vort ungdomsland
Der ligger ej dag i dvale
Der stander en borg så prud og grand
Med gammen i gyldne sale
Så frydelig der til evig tid
Med venner i lys vi tale

Kære Vostrup Efterskole.
Tillykke med de 25 år.
Og tillykke med alt det, du har skabt.

Med dine flotte fysiske rammer, men især med alt det, du har givet til de mange unge, der er blevet huset i de gyldne sale og fået del i den virkelyst og det det særlige lys, der brænder her på stedet.

Må det fortsætte sådan til evig tid.

Læs resten

Nytårsforsæt

I uddannelsesverdenen har markedsterminologien sat sit præg vores sprog – ikke mindst i de frie skolers verden. Vi taler om “at levere varen”, kalder vores skoletilbud et “produkt”, som vi er optagede af at “sælge”. I naturlig forlængelse er elever og forældre er blevet til “kunder i butikken”, der “shopper” uddannelse og skal have “noget for pengene”.

Hvis vi ikke forstår, at vi agerer på markedslignende vilkår og i økonomisk henseende også er en forretning, kan vi lige så godt lukke vores skole. Men det kan vi også, hvis vi frem for alt ser vores skole som en butik, hvor elever og forældre kan købe en vare.

Mit nytårforsæt er at arbejde endnu hårdere for at styrke bevidstheden om, at skoler er og skal ses og opleves som forpligtende fællesskaber, hvor man er sammen om at lære noget betydningsfuldt.

Godt nytår!

Skoler er fællesskaber

IMG_20121205_081721Ord er magiske. Det gør dem stærke. Det gør dem også farlige. Ordet skaber det det nævner, sagde Grundtvig. Så inden vi nævner skal vi overveje, hvad vi ønsker at skabe.

Med ord og vendinger som “produkt”, “vare, der skal sælges”, “kunder i butikken”… osv. har vi skabt et verden, hvor skoler er butikker, der tjenstvilligt og  professionelt sælger varen uddannelse til interesserede kunder, der opfører sig som supershoppere i et storcenter.
Misforstå mig ikke. En skole kan naturligvis fra en særlig vinkel betragtes som en forretning – for der er jo økonomi involveret, elevgrundlaget skal sikres via offentligt kendskab (markedsføring/PR) og skidtet skal jo løbe rundt! Men det er blot en vinkel. For en skole er det primære formål nemlig ikke  at løbe rundt eller måske endda lave overskud – som det gælder for den lokale iskiosk. Det primære formål er at danne og uddanne mennesker – og i den sammenhæng er en ganske anden vinkel påkrævet.

Læs resten