Motivationen tilbage til borgerne!

IMG_20130219_203816

Noget i den aktuelle politiske diskurs går mig mere og mere på. Jeg er sådan set meget optaget af motivation – men jeg synes faktisk, at ordet bliver misbrugt!

Motivation er noget, der foregår inde i den enkelte. Ligesom meninger, følelser og tanker er det noget, det ikke giver mening at ville bestemme over. Jeg kan godt bestemme, hvordan mine elever skal opføre sig, men jeg kan ikke bestemme, hvad de skal tænke, føle, mene … endsige, hvad der skal motivere dem. Frisind!
Læs resten

Hvorfor “Dovne Robert” ikke har gået på efterskole!

Robert - min mellemste søn

Robert – min mellemste søn

Tilgiv mig den lidt vovede og generaliserende  sti, dette indlæg skriver sig ud af – den er helt sikkert ikke helt retfærdig og “bulletproof”, men der er mening med galskaben. Døm selv!

Dovne Robert er ikke nødvendigvis dum. Han har måske faktisk engang været en relativt dygtig folkeskoleelev, der klarede de nationale tests med bravur. Måske tog han endda en ungdomsuddannelse.  Måske har Dovne Robert ligefrem læst på universitetet. Her blev han så en af de “dovne” studerende, der glemte at forberede sig til undervisningen og til sidst droppede ud for at blive arbejdsløs og nasse på os andre.

Læs resten

Væk en perlehøne!

Onsdag eftermiddag. 5. lektion. Tysk. Eleverne kan godt være en kende døde i sværen. Så går der nemt burhøns i den. Derfor opfandt jeg spontant en “quick starter” – et lille uventet forspil til dagens undervisning, der har som formål at få eleverne til at kigge indad et øjeblik! Et forspil der skal skabe et hurtigt rum for refleksion i forhold til egen indstilling og udgangspunkt, og som ultimativt anskueliggør, hvorledes udbyttet af undervisningen er afhængig af den enkeltes bevidste eller ubevidste måde at deltage på.
Læs resten

Hvem skal motivere eleverne?

Motivation kommer af det latinske verbum movere. Det betyder at bevæge eller at sætte i bevægelse. Motivation handler altså om bevægelse. I skolekontekst er det eleven, der er motivationens objekt – det er eleven, der som mål skal være i bevægelse, men hvem er egentlig motivationens subjekt – hvem er det, der motiverer?

Som lærer oplever jeg, at de fleste elever kommer med den klare opfattelse, at det er mig, der er motivationens subjekt. Jeg skal præsentere dem for en undervisning, der motiverer dem til at lære noget. Læring kræver motivation, og da læreren er ansvarlig for, at eleverne lærer noget, må læreren også være ansvarlig for, at eleverne er motiverede.
Det stiller store krav til mig som tysklærer. Spørger jeg eleverne i starten af skoleåret skal jeg være fagligt dygtig, velforberedt, variere undervisningen, gøre stoffet nemt at forstå, give udfordringer, gøre stoffet relevant, kunne overbevise dem om, hvorfor de overhovedet skal lære tysk, bruge moderne medier i undervisningen, være morsom, høre musik med dem, se mindst 4 spillefilm, ikke fokusere for meget på grammatik, oversætte på klassen, lade være med at oversætte, lave gruppearbejde, gøre som Pernilles gamle tysklærer og lade være med at gøre som Prebens, og så videre og så fort… Blandt forslagene kan der nemt være adskillige, der er modsatrettede – kort sagt en fuldstændig umulig opgave!

Læs resten

Hvorfor sover du?

For nogen tid siden skrev jeg om mine planer for mine fortælletimer. Vores fortælletimer ligger om morgenen og eleverne har ofte svært ved at holde sig vågne, når de sidder på deres stolerække i foredragssalen uden anden underholdning end en fortællende lærer. For at følgende indlæg skal give mening, bør man nok kigge lidt nærmere på det indlæg, der beskriver mine ideer. 

Fortælletimerne er nu afviklet nogenlunde efter planen. Mandag og tirsdag skulle eleverne i starten af fortælletimen tage stilling til, om de ville døse eller være vågne og lytte efter. 21 elever valgte første mulighed og blev installeret på de fire bageste rækker. Jeg fortalte ufortrødent med pointer omkring forskellen på mennesker og dyr og den menneskelige frihed – frit efter Fernando Savaters ikke helt nye, men stadig fine og aktuelle bog “Tanker fra en kannibal”. Dens vinkel er rigtig god og vedkommende for de unge. Min fortælletimer tematiserede således vores mulighed for at vælge, hvorledes vi vil handle og det ansvar, der er forbundet dermed – således fungerede den lille “pladsbytningshappening” som en slags illustration, eleverne måske selv kunne drage deres egne konklusioner omkring.
Læs resten

Hvorfor skal jeg lære tysk?

Skolehjemsamtaler i går. Har snakket med alle mine tyskelever og deres forældre – kun to var der ikke. Dejligt at kunne give en masse ros – og til flere har jeg fortalt den samme historie: Da du kom var du forbeholden – eller måske ligefrem negativ – over for faget. Du har arbejdet med din motivation og har nu fundet ud af, at det er helt okay at have tysk og du er nu åben og villig til at lære! En rigtig god fortælling, der bringer smilet frem hos den unge (og også hos forældrene, hvoraf nogle var på tæt på at måbe).

Vores fælles indsats (elevernes og min) har i år båret frugt på uhørt effektiv vis. Jeg føler virkelig, at vi er kommet hele vejen rundt, og at der nu sidder to klasser, der er parate til at lære, og som også har fået en øget bevidsthed omkring deres eget bidrags betydning i denne proces. Et par stjernestunder dukker op i min bevidsthed – og for mig er de eksempel på at det er lykkedes at vende noget på hovedet, hvorved eleverne (og måske også jeg selv) har formået at tænke det på en anden måde – hvorfor noget også er blevet flyttet.
Læs resten

Motivation udvidet

Kender I fornemmelsen af, at tingene hænger sammen. At det man er optaget af går op i en højere enhed?

Var til en konference på Cefu i dag (Center for ungdomsforskning) – og den kom interessant nok til at handle en del om motivation.

Efterskolernes rolle i konkurrencestaten? Flest mulige unge, der så hurtigst som muligt skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Uddannelsespolitikken som redskab for beskæftigelsespolitikken. Det smager faktisk lidt grimt, gør det ikke – for hvad blev der af mennesket og dannelsen? Til gengæld er det et faktum – knald hård analyse – at det er den situation vi befinder os i og ikke umiddelbart skal forvente at blive løst fra. Uanset om vi kan li’ det eller ej. Men råt skal den nu alligevel ikke sluges. Det er en analyse og en medfølgende retorik, der er reduktionismetruet. Den fører nemt til at alt for lineært uddannelsesbegreb. Og måske har det allerede ført til et for lineært uddannelsesbegreb. For uanset at man presser hårdere og hårdere på, stiger andelen af unge, der f.eks. Gennemfører en ungdomsuddannelse ikke nævneværdigt. De redskaber man har brugt, virker tilsyneladende ikke efter hensigten – i hvert fald ikke samlet set.
Læs resten

Motivation 2

Jeg har snart fortælletimer. Livsfilosofi og etik er emnet. I forlængelse af tankerne om motivation har jeg fået en ide. Jeg vil gerne give det en drejning i retning af noget om at tage ansvar for sit eget liv. Sidste år fortalte jeg med en vis succes frit efter Frankfort om “wantons” – altså noget om, hvordan vi som mennesker har både første- og andenordensønsker – altså ønsker og så ønsker om ønsker. F.eks. Når jeg vågner i morgen vil jeg ønske, at jeg kan tilsidesætte mit ønske om at sove videre og i stedet for stå op. Det er vist også noget om viljesakter – men pyt nu med det – tanken er egentlig enkel. Og at det er afgørende om vi formår at føre vores ønsker af anden orden ud i livet og ikke blot følge vores førsteordens ønsker. (Her er motivation i høj grad også på spil). Hvis man blot følger førsteordensønskerne er man en wanton – altså en windbeutel, der blot blæser den vej vinden blæser. Det var en tankegang mange af de unge kunne følge.
Læs resten

Motivation

Jeg forsøger at bruge filosofien i mange sammenhænge. Naturligvis på mit filosofihold, men også sammen med mine tysk klasser. Faktisk ved jeg ikke rigtig, om det virkelig er filosofi – men det er i hvert fald et forsøg på at bringe de unge til at bruge pæren og reflektere. Jeg synes, det er vigtigt at få dem til at tænke lidt ud af deres egen boks – at udfordre deres tankegang og få dem til at tænke ovre ting, de ikke har tænkt over før.

Som tysklærer har man en helt priviligeret adgang til at snakke om motivation, fordi den ofte mangler hos mange elever i forhold til faget. I år har jeg forsøgt at sætte særligt fokus på motivationen. Jeg har nemlig lagt mærke til, at mange af de unge finder mange ydre forklaringer på deres manglende motivation: jeg har haft en dårlig lærer, jeg er altid træt om morgenen, jeg synes grammatikken er alt for svær osv. Min mission er at få dem til at tænke over deres egen motivation og hvor den kommer fra. Nogle gange kan det gøres meget enkelt – ved en kort samtale og så en simpel øvelse!
Læs resten