Rygning, alkohol og hash

Her kommer så et kontroversielt indlæg, der handler om rygning, alkohol og hash. Jeg er helt bekymret for at skrive det, fordi jeg synes, vi indimellem alle går rundt og lader som om, at UHA – den slags foregår naturligvis slet ikke på netop VORES efterskole.

Men nu siger jeg det så højt:

Rygning, alkohol og hash er en del af ungdomskulturen, og derfor er det også noget, der i et eller andet omfang findes på alle efterskoler. Ikke at det flyder med det og alle elever både ryger, drikker og fyre fede hver dag. Men det dukker jævnligt op som en problemstilling.

OG: Problemer med rygning, alkohol og hash forsvinder ikke, bare fordi vi siger, vi ikke vil have det! Vi er nødt til at finde ud af som forældre, at det er noget, vores børn møder og skal kunne omgåes fornuftigt – fx ved at kunne sige nej. Vi kan ikke ved at vælge den rigtige skole til dem, sørge for, at de slet ikke komme i berøring med det.

Læs resten

Voksne, der blander sig

På efterskolen findes der naturligt et “rum”, hvor de voksne ikke umiddelbart er til stede. Når eleverne har fri og man ikke er samlet omkring spisning eller andet pædagogisk tilrettelagt samvær. Dette frirum kan tage sig meget forskelligt ud, alt efter, hvor meget de voksne på skolen blander sig.

Der skal naturligvis være en vis mængde frirum, men i min optik blander de voksne sig forholdsvis meget på den gode efterskole. Hvis de unge i for høj grad selv får lov at indtage og regulere dette rum, vil det ofte blive præget af hierarkier og adfærd, der ikke imødekommer alle elevers behov.

Læs resten