Demokratisk dannelse

Vi skal have fat i efterskolelovens hovedsigte, som er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Det er på mange måder komplekse begreber, og der er ikke helt enighed om, hvad man skal forstå ved de enkelte. Jeg vil tage fat i dem en for en i min egen tolkning.
Lad os starte med den demokratisk dannelse – for det er den, de fleste har en forstilling om, hvad er.
En god efterskole skal altså sigte mod demokratisk dannelse. Overordnet set kan dette gøres både via indholdet og via formen. Med indholdet mener jeg, at man kan have fag, der oplyser om demokratiet og giver os viden om det. Kig på fagtilbuddet på efterskolen og identificér dér, hvor vidensformidlingen finder sted. Det kan være gennem fag som samfundsfag, medborgerskab men også på samlinger, fællestimer, foredrag og til fortælletimer.
Den demokratiske dannelse kan også foregå via formen og man kan undersøge, om efterskolen har nogle strukturer, der træner demokratiske færdigheder. Det kan være gennem et elevråd eller på stormøder, der samler hele skolen. På nogle skoler er mange beslutniger lagt ud til demokratiske processer – og på andre er det ganske få.
Det er vigtigt at understrege, at det næppe er et ideal for uddannelse, at alt foregår demokratisk, da vi forestiller os at de, der tilrettelægger uddannelsen i udgangspunktet er klogere på noget end de, der skal have uddannelsen (jvf. voksne der blander sig). – så det handler om at undersøge, hvad eleverne har indflydelse på og vurdere, om det passer til elevens forventning og sindelag. Hvis der er meget, der besluttes af eleverne er dette en meget lærerig men også tidskrævende proces – hvis der er mindre, der besluttes af eleverne, frigøres der måske energi til noget andet, som også er væsentligt.
Eksempler på ting, der kan være demokratiske beslutningsprocesser omkring kunne være mobiltelefonpolitik, besøgsregler på værelserne, regler for madlavning på boområder m.m.
Gode spørgsmål på rundvisningen kunne være: Hvem bestemmer reglerne? Har eleverne indflydelse på reglerne? Hvor I skemaet hører/lærer I om samfund og demokrati?