Voksne der blander sig

På efterskolen findes der naturligt et “rum”, hvor de voksne ikke umiddelbart er til stede. Når eleverne har fri og man ikke er samlet omkring spisning eller andet pædagogisk tilrettelagt samvær. Dette frirum kan tage sig meget forskelligt ud, alt efter, hvor meget de voksne på skolen blander sig.

Der skal naturligvis være en vis mængde frirum, men i min optik blander de voksne sig forholdsvis meget på den gode efterskole. Hvis de unge i for høj grad selv får lov at indtage og regulere dette rum, vil det ofte blive præget af hierarkier og adfærd, der ikke imødekommer alle elevers behov.

Fællesskab er noget, der skal læres og arbejdes med. Og de voksnes kompetente indblanden og evne til at gå konstruktiv i dialog med eleverne om det, der foregår i fællesskabet er en vigtig ingrediens i dannelsen.

Et godt spørgsmål på rundvisningen er altså, om de voksne blander sig? Og hvis der endda er en enkelt dreng, der måske synes, de blander sig lidt for meget, så er det et godt tegn.

Mere konkret kan man også spørge til, hvor lærerne er henne om aftenen, om og i så fald hvor eleverne møder dem og hvad de laver?