Mit analoge speciale-kartoktek fra 2002. I dag ville jeg helt sikkert have brugt en af de mange digitale muligheder i stedet!

Mit analoge speciale-kartoktek fra 2002. I dag ville jeg helt sikkert have brugt en af de mange digitale muligheder i stedet!

Hermed et indlæg af en lidt ny karakter. Jeg har i den PædaLogiske blog skrevet meget om motivation og min mere generelle tilgang til eleverne. Men jeg beskæftiger mig naturligvis også med mere end det. Ud over den mere fagspecifikke didaktik, som ikke skal fylde disse spalter, holder jeg af at tænke på tværs og reflektere over og arbejde med udviklingen af elevernes mere generelle akademiske færdigheder. Altså at få fat i det, der kan gøre elever til studerende, der får noget ud af den tid, de investerer i skole og studier. Uanset faglige interesser og niveau. Jeg bruger ofte inspiration fra min akademiske fortid – og prøver så at omdanne nogle af de væsentligste studiekompetencer til små frø, der er er søgt tilpasset aldersgruppen og nutiden.

Internettet har åbnet en ny verden – ikke mindst i skolen. De enorme mængder information, der byder sig til, er overvældende. Sammenlignet med min egen skoletid, hvor bøger var den primære kilde til viden, når vi skulle lave projektarbejde, har internettet overtaget verdensherredømmet. Og det slet ikke så ringe endda, men…

Dermed bliver det også grundskolens  – og her ikke mindst udskolingens – udfordring, som en del af den digitale dannelse, at eleverne mulighed for at tilegne værktøjer til at mestre informationssøgningsprocesserne. Jeg oplever, at eleverne – også de dygtige – har svært ved at lave en effektiv informationssøgning. De tilbringer oceaner af tid på nettet, uden rigtig at vide, hvad de laver – og ofte er resultatet forholdsvist tyndt. Dertil kommer, at det også som lærer kan være vanskeligt at komme i en konstruktiv samtale med eleverne om deres informationssamlingsprocesser og det – så at sige – akademiske niveau i disse.

Jeg har derfor arbejdet med at bruge bogmærketjenesten “Diigo” til at lave en udvidet kildefortegnelse, der kan erstatte den obligatoriske kildeliste ved projektarbejde. Vi skal prøve det af i det kommende skoleår.

Til det formål har jeg præsenteret ideen i Diigo (naturligvis – det er altid godt at bruge mediet selv, til at præsentere mediet). Listen kan ses her.

Jeg lavet en prezi med et første udkast til en Diigo-taxonomi. Ideen er her netop samtalen med eleverne om det akademiske niveau – men også, at det for nogle elever er svært at honorere alle krav – og derfor kan det være fint med en differentieret kravspecifikation. Og samtidig en forventningsafstemning i forhold til den efterfølgende karaktergivning – hvis en sådan er involveret.

Endelig har jeg lavet en instruktionsvideo (i to dele) – der indeholder både teknisk instruks og taxonomien. Videoen er lavet til mine kolleger og elever, men kan den tjene til inspiration for andre, så vær så god!