Jeg har snart fortælletimer. Livsfilosofi og etik er emnet. I forlængelse af tankerne om motivation har jeg fået en ide. Jeg vil gerne give det en drejning i retning af noget om at tage ansvar for sit eget liv. Sidste år fortalte jeg med en vis succes frit efter Frankfort om “wantons” – altså noget om, hvordan vi som mennesker har både første- og andenordensønsker – altså ønsker og så ønsker om ønsker. F.eks. Når jeg vågner i morgen vil jeg ønske, at jeg kan tilsidesætte mit ønske om at sove videre og i stedet for stå op. Det er vist også noget om viljesakter – men pyt nu med det – tanken er egentlig enkel. Og at det er afgørende om vi formår at føre vores ønsker af anden orden ud i livet og ikke blot følge vores førsteordens ønsker. (Her er motivation i høj grad også på spil). Hvis man blot følger førsteordensønskerne er man en wanton – altså en windbeutel, der blot blæser den vej vinden blæser. Det var en tankegang mange af de unge kunne følge.

I år vil jeg så stille det lidt på spidsen med et lille eksperiment. Til fortælletimerne der foregår lige efter morgensang er der ofte mange elever (og det gælder ikke blot mine fortælletimer – det er mere generelt) der føler en stærk trang til at sove, eller i hvert fald døse hen. Jeg vil så bede dem starte med at vælge, hvorvidt de vil “sove” eller lytte efter og prøve at følge fortællingen. De markerer deres valg ved at vælge, hvilken ende af lokalet de derefter rokerer til. Herefter holder jeg min fortælletime for de, der har valgt at høre efter.

Denne lille “happening” peger igen fingeren tilbage på eleven og hans/hendes valg i forhold til udbyttet af fortælletimen. Det er helt ok at vælge ikke at høre efter – men at det er et valg, de foretager selv, vil jeg gerne anskueliggøre. Mange af dem synes nemlig at tro, at det så at sige er de ydre omstændigheder, der tvinger dem til at døse hen. Det tror jeg ikke er tilfældet. Naturligvis kan der være omstændigheder, der gør det vanskeligere at holde sig vågen – men bestemme kan vi nu engang selv, vil jeg påstå – eller i hvert fald er det en del af det at blive et voksent og myndigt individ, at man selv er “in charge”! Det kan og bør læres!

Jeg har tre fortælletimer på hver 20 minutter den uge og jeg har tænkt at gennemføre valgsituationen i starten af hver time.

Jeg er spændt på, hvad der sker! Den første dag? Den anden dag? Den tredie dag?