Jeg holder meget af slåfejl med mening i. “Undrevisning” er et glimrende eksempel. “Pædalogik” ligeså.

Pædalogik er at tage elevernes sans for selvstændigt ræsonnement alvorligt og respektere dem som mennesker, der grundlæggende mestrer “logos” – ordet, samtalen, fornuften.

Derfor er pædalogikken ikke for burhøns. Det gælder både for elever og lærere. I pædalogikkens verden giver det slet ingen mening at ligge i hver sin redekasse og udruge sine æg. Undrevisning foregår i fællesskab – samtalen og interaktionen er i centrum.

Pædalogik er det modsatte af massefremstilling efter en fast procedure eller metode. Den er levende og udfoldes alt efter de kræ, der er tilstede.

Den pædalogiske lærer gør sig umage med at tænke ud af buret! Til gengæld opfører eleverne sig heller ikke som en flok hjernedøde høns!