Den livsoplysende morgensamling

Jeg interesserer mig for, hvordan en livsoplysende morgensamling anno 2020 kan se ud. Jeg er inspireret af filosofisk praksis og bringer dialogen med eleverne ind i rammen, der traditionelt har været monologisk. Eleverne gives dermed anledning til både at tænke med og tænke efter.

Jeg har som forstander op Ollerup Efterskole 1-4 ugentlige morgensamlinger med eleverne, hvor jeg afprøver ideer og udvikler min egen praksis.

Jeg bifalder Efterskoleforeningens fokus på netop morgensamlingerne som et sted, hvor der er stort potentiale for videreudvikling i retning af at gøre det til et centralt sted for dannelsen. Dette har været en del af et nyere forskningsprojekt.

Jeg afholder derfor også workshops for skolefolk, hvor vi sammen afprøver det dialogiske format og efterfølgende samtaler om formål, metoder og effekter.  Se materialer fra afholdte og planlagte workshops herunder:

“Mindmup” til præsentation i forbindelse med Efterskoleforeningens kursus for nye ledere oktober 2020.

Greb til at åbne og lede samtalen – med samtidigt fokus på stringens
Handout fra workshop på “I skole med Grundtvig” september 2020 – arrangeret af Grundtvigs Forum.