Tag: Autonomi

Motivationen tilbage til borgerne!

Noget i den aktuelle politiske diskurs går mig mere og mere på. Jeg er sådan set meget optaget af motivation – men jeg synes faktisk, at ordet bliver misbrugt! Motivation er noget, der foregår inde i den enkelte. Ligesom meninger, følelser og tanker er det noget, det ikke giver mening at ville bestemme over. Jeg…


Hvorfor sover du?

For nogen tid siden skrev jeg om mine planer for mine fortælletimer. Vores fortælletimer ligger om morgenen og eleverne har ofte svært ved at holde sig vågne, når de sidder på deres stolerække i foredragssalen uden anden underholdning end en fortællende lærer. For at følgende indlæg skal give mening, bør man nok kigge lidt nærmere på…


Det pædagogiske frirum – noget om aktion og reaktion

Jeg kan lige så godt starte med at indrømme det: Jeg aner ikke, om det følgende ræsonnement holder! Læs og fortæl mig gerne, om jeg er på et spor eller blot vildspor. Tanken er tænkt i et sammenfald af flere indfald. Og en del af denne blogbogs natur er at redegøre for inspirationskilderne – en…