Noget i den aktuelle politiske diskurs går mig mere og mere på. Jeg er sådan set meget optaget af motivation – men jeg synes faktisk, at ordet bliver misbrugt! Motivation er noget, der foregår inde i den enkelte. Ligesom meninger, følelser og tanker er det noget, det ikke giver mening at ville bestemme over. Jeg…