Tag: overgange

Overgang i uddannelsespolitikken

Som hovedindfaldsåre til samfundets centrale boulevard, Arbejdsmarkedet, nyder de unges uddannelsesvej stor bevågenhed. Trafikanterne bliver nøje overvåget af multiple interessenter, der har fokus på fart, fjummer og flow….


Fremtiden i første person

Overskriften lyder som en grammatikøvelse, men udspringer af et møde med Kierkegaard og handler om indholdet af de uddannelsespolitisk populære “overgange”. Problemer med rekruttering og frafald på ungdomsuddannelserne skal, lyder det gang på gang, løses med bedre overgange fra grundskolen. Hvad disse så skal indeholde fremstår mindre klart….