Tag: uddannelsespolitik

Overgang i uddannelsespolitikken

Som hovedindfaldsåre til samfundets centrale boulevard, Arbejdsmarkedet, nyder de unges uddannelsesvej stor bevågenhed. Trafikanterne bliver nøje overvåget af multiple interessenter, der har fokus på fart, fjummer og flow….


Nytårsforsæt

I uddannelsesverdenen har markedsterminologien sat sit præg vores sprog – ikke mindst i de frie skolers verden. Vi taler om “at levere varen”, kalder vores skoletilbud et “produkt”, som vi er optagede af at “sælge”. I naturlig forlængelse er elever og forældre er blevet til “kunder i butikken”, der “shopper” uddannelse og skal have “noget…