Som hovedindfaldsåre til samfundets centrale boulevard, Arbejdsmarkedet, nyder de unges uddannelsesvej stor bevågenhed. Trafikanterne bliver nøje overvåget af multiple interessenter, der har fokus på fart, fjummer og flow.

Således set fra oven bliver det tydeligt, at både fart og flow kan optimeres. Uddannelsesvejen er blevet decideret farlig. Det er de 10 små cyklister om igen: Fjummer får den første til at falde fra, for dårlige karakterer bremser den anden, imens den tredie står ubeslutsomt stille et øjeblik, og den fjerde…

Fra trafikplanlæggerens skrivebord bliver det tydeligt, at der skal en massiv indsats til, hvis det skal lykkes horderne af bløde trafikanter at klare sig igennem med arbejdslivet i behold. Derfor placerers en sikker overgang ved alle de farlige kryds.

Måske vi skulle lære vores børn og unge at navigere i trafikken i stedet!