Jeg har snart fortælletimer. Livsfilosofi og etik er emnet. I forlængelse af tankerne om motivation har jeg fået en ide. Jeg vil gerne give det en drejning i retning af noget om at tage ansvar for sit eget liv. Sidste år fortalte jeg med en vis succes frit efter Frankfort om “wantons” – altså noget…