At være lærer kræver fantasi. Når noget ikke virker alt for godt, er det sjældent mere af det samme, der gør en forskel – i hvert fald ikke i den gode retning. Så gælder det om at tænke ud af burhønseburet og hitte på. Noget der sjældent fungerer helt godt er rengøringen hos drenge på…